وزین دانش نماینده رسمی مرکز کار ایران (کاریران) در استان اصفهان
رزومه فارسی

نام و نام خانوادگی

نام استان، شهر                                                     پست الکترونیکی

خیابان، کد پستی                                                    شماره‌ی تلفن

آدرس وب سایت (در صورت نیاز)                                           شماره‌ی فکس (در صورت نیاز)

 

هدف               بدست آوردن موقعیتی ــــــــــــ  در حوزه‌ی ـــــــــــــــــ (این عبارت را با توجه به نوع مخاطب خود تکمیل کنید)

تحصیلات                    نام مدرکی که در حال حاضر مشغول به تحصیل آن می‌باشید ، سال و ماهی که فارق‌التحصیل خواهید شد

نام دانشگاه

معدل کل: x.xx از ۲۰                         معدل هدفمند (در صورت مفید بودن) : x.xx از ۲۰

 

آخرین مدرک تحصیلی ، سال و ماه (در صورت مناسب بودن)

نام دانشگاه یا کالج

معدل کل: x.xx از ۲۰                         معدل هدفمند (در صورت مفید بودن) : x.xx از ۲۰

 

دوره‌های آموزشی مربوط    مربوط ترین دوره‌ی آموزشی گذرانده شده              چهارمین دوره‌ی آموزشی مربوط

دومین دوره‌ی آموزشی مربوط                           پنجمین دوره‌ی آموزشی مربوط

سومین دوره‌ی آموزشی مربوط                          ششمین دوره‌ی آموزشی مربوط

 

سوابق             مهمترین سمت ، نام شرکت (از ماه ، سال – تا ماه، سال )

                              جمله‌ای خبری که نشان دهنده‌ی فعالیت کلیدی شما در سمت فوق باشد

دومین جمله‌ای که نشان دهنده‌ی فعالیت کلیدی شما در سمت فوق باشد

سومین جمله‌ای که نشان دهنده‌ی فعالیت کلیدی شما در سمت فوق باشد (در صورت مناسب بودن)

 

دومین سمت ، نام شرکت                       (از ماه ، سال – تا ماه، سال )

جمله‌ای خبری که نشان دهنده‌ی فعالیت کلیدی شما در سمت فوق باشد

دومین جمله‌ای که نشان دهنده‌ی فعالیت کلیدی شما در سمت فوق باشد

سومین جمله‌ای که نشان دهنده‌ی فعالیت کلیدی شما در سمت فوق باشد (در صورت مناسب بودن)

 

سومین سمت ، نام شرکت                        (از ماه ، سال – تا ماه، سال )

جمله‌ای خبری که نشان دهنده‌ی فعالیت کلیدی شما در سمت فوق باشد

دومین جمله‌ای که نشان دهنده‌ی فعالیت کلیدی شما در سمت فوق باشد

سومین جمله‌ای که نشان دهنده‌ی فعالیت کلیدی شما در سمت فوق باشد (در صورت مناسب بودن)

 

جوایز و نشان‌ها   برجسته‌ترین جایزه یا نشان دریافتی

دومین جایزه یا نشان دریافتی

سومین جایزه یا نشان دریافتی

چهارمین جایزه یا نشان دریافتی

 

 

فعالیت‌ها           مهمترین و موثرترین فعالیت شما

دومین فعالیت موثر

سومین فعالیت موثر

چهارمین فعالیت موثر

 

علاقه‌مندی‌های متفرقه       یکی از علایق جانبی ، دومین علاقه‌مندی جانبی ، و شاید سومین جانبی