وزین دانش نماینده رسمی مرکز کار ایران (کاریران) در استان اصفهان
تماس با ما
اصفهان خیابان آمادگاه ساختمان گلدیس ورودی 2 واحد 222 کد پستی 8145613353
تلفن : 03132228918 – 03132231111
ساعت تماس : 9 صبح الی 14
موبایل  مشاورین دفتر : 09378171173
پست الکترونیک مشاورتحصیلی دفتر : vazindaneshco@yahoo.com
اینستاگرام موسسه : vazindanesh@